Registrace nového uživatele

Výběr adresy


Registrace / Přihlášení

@

Dokončením registrace souhlasíte s níže uvedenými podmínkami:

Provozovatel služby TEMAS-KON s.r.o., IČ 26830272, jakožto správce, bude zpracovávat Vámi poskytnuté či z veřejných zdrojů získané osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude správce provádět prostřednictvím svých elektronických systémů. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Zobrazit více

Registrací do služby TEMAS-KON poskytujete správci své osobní údaje za účelem provozu této služby, a to na dobu platnosti Vaší registrace. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@temaskon.cz